جشنواره نوروزی ست

در جشنواره نوروزی اپلیکیشن ست، هر تراکنشی یک شانس بزرگ برای جایزه بردنه!

سرویس پرداخت خلافی ماشین‌‌, سرویس پرداخت عوارض آزادراهی‌‌, سرویس پرداخت قبوض‌‌, سرویس پرداخت خلافی موتور‌‌‌‌, سرویس پرداخت طرح ترافیک‌‌ ‌ #توست_دارم ❤️️
norooz99

سـامســـونــگ

Note 10

+

0

جایزه‌ی نقدی

جایزه نقدی

پرداخت‌های امتیاز دار

fine bill

خلافی ماشین و موتور

utility bill

قبض

toll

عوارض آزادراهی

طرح

بدهی طرح ترافیک

sim charge

شارژ سیم‌کارت

internet packs

بسته اینترنت

۲۰ اسفند تا ۲۲ فروردین