پرداختت رو دریافت کن!

طی مدت دو ماه در جشنواره بومرنـگ، هرروز ده نفر، کل مبلغ پرداختی خود را دریافت کردند!

اما خبر خوش‌تر اینکه از نوزده تا  بیست‌وهفت دی‌ماه، دو برابر برنده خواهیم داشت و هرروز بیست برنده، کل مبلغ پرداختی خود را دریافت خواهند کرد!

آخرین روز جشنواره بومرنگ : بیست‌ و هفتم دی‌

در جشنواره بومرنگ، به ازای هر تراکنش پرداخت قبض، عوارض آزادراه، طرح ترافیک، خلافی خودرو و موتور، کرایه تاکسی، شارژ کارت شهروندی، شارژ سیم کارت و بسته اینترنت، امتیاز بگیرید و هر روز یکی از بیست برنده‌ای باشید که کل مبلغ پرداختی خود تا مبلغ یکصدهزارتومان رو دریافت می‌کنن!

در نظر داشته باشید که برندگان باید نام خود را طی یک هفته در دایرکت صفحه اینستاگرام ست اعلام نمایند!