برندگان جشنواره بردبرد

جوایز برندگان جشنواره دعوت از دوستان “بردبرد”، روز شنبه 21 دی ماه به حساب کاربران واریز خواهد شد! از تاخیر به‌وجود آمده در واریز جوایز عذرخواهی می‌کنیم.
همچنین از طریق جستجوی شماره تلفن همراهی که با آن در جشنواره بردبرد مشارکت داشته‌اید، می‌توانید از مبلغ جایزه خود مطلع شوید.

اخبار سایر جشنواره‌ها

فقط تا بیست‌ و هفتم دی‌ماه، به ازای هر تراکنش پرداخت با اپلیکیشن ست، تا 100% تخفیف بگیرید!