از نهم تا پانزدهم دی‌ماه فرصت دارید، با دعوت دوستان خود به نصب برنامه ست و انجام اولین تراکنش، بدون قرعه‌کشی جایزه بگیرید!

جایزه دعوت کننـده: دو هـــزار تومان
جایزه دعوت شونده: دو هـــزار تومان

ضمنا در زمان پایان جشنواره، به کاربری که بیشترین دعوت را انجام داده باشد، به ازای هر دعوت مبلغ ده‌هـــــــزارتومان و به قیدقرعه به یک کاربر دعوت‌کننده نیز به ازای هر دعوت مبلغ پنج‌هـــــزارتومان اهدا خواهدشد!

زمان بررسی دعوت‌های انجام شده و اهدای جوایز، 17 و 18 دی‌ماه بوده و از طریق صفحه اینستاگرام ست اطلاع رسانی خواهد شد.